Huisstijl Bestwijzer

Omschrijving

De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, regelt dat mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Bestwijzer is een plek waar alle instanties die hierin kunnen ondersteunen zich gezamenlijk presenteren en het daardoor gemakkelijk maken voor inwoners van Best. Studio Topixx tekende voor de huisstijl van Bestwijzer.

Opdrachtgever

Bestwijzer

Andere projecten die u misschien interesseren

Jubileumboek Blokland

Blokland Cold Stores bestaat 100 jaar. Reden voor een feestje en een boek. Studio Topixx kreeg de opdracht om het boe

Huisstijl Salon Toppics

Salon Toppics (de naamsovereenkomst is geheel toevallig) levert producten en diensten aan de kappersbranche. We ontwi

Logo Vughterstede

Voor dit verzorgingshuis tekenden we voor de ontwikkeling van dit logo met bijbehorende huistijl.

Opdr

Advertentie Heerbeeck College

Na een lange verbouwing werd het hoofdgebouw van het Heerbeeck College officieel geopend. Deze advertentie nodigt all