papierprop
Cookies.
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics.
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Uitschakelen en verwijderen.
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij je gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn je persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, je facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Direct marketing.
De door jou opgegeven persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Bewaarperiode persoonsgegevens.
Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van jou hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij je persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.
Jouw rechten.
Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot Studio Topixx, Kapelweg 7, 56854 NT Best, tel: 06 51387809 of email: info@topixx.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.
Vragen & klachten.
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).